Tag Archives: Marash Lucaj

Edhe një vepër bamirësie e Fondit Humanitar “ Trieshi” në Nju-Jork

Nga Gjekë Gjonaj   Familja pesëanëtarëshe e Nikollë Hasanaj nga Treshi, e cila me vite ka jetuar në lagjen Mali i Kakarriqit në Podgoricë në gjendje jo të mirë të banimit, nga tani e tutje do të