NË ZVICËR PËR NGRITJEN E MEMORIALIT Dr. IBRAHIM RUGOVA BASHKËATDHETARËT DERI ME DATËN 2018-05-26 GRUMBULLUAN 70890 FRANGA DHE 2770 EURO

Abas Fejzullahi TSh

Nga Zvicra, Abas Fejzullahi

 Shkrimi mund të lexohet edhe në formatin PDF

Më datën 2018-05-26 në ora 19, në klubin Dardania në Zofingen të Zvicrës Nënkëshilli për ngritjen e Memorialit Dr.Ibrahim Rugova i themeluar më 2018-03-31 në të njejtin vend, mbajti mbledjen e tretë me rradhë me këtë rend dite:

1.Të dhënat nga terreni lidhur me mjetet e mbledhura

2.Marrja e vendimit për përfundimin e aksionit

3 E ndryshme

Mbledhjen e drejtoi anëtari i nënkëshillit Abas Fejzullahi, ku pas miratimit të rendit të ditës nga të gjithë të pranishmit, njoftoi të pranishmit me rrjedhën e punëve lidhur me grumbullimin e mjeteve që nga data 2018-04 deri më 2018-05-26, dhe i falënderoj të gjithë anëtarët e Nënkëshillit dhe veprimtarët tjerë anë e këndë Zvicrës që ndihmuan këtë aksion për ngritjen e Memorialit Dr. Ibramim Rugova.

Arkëtari zotëri Lush Mulaj njotoi të pranishmit se janë mbledhur 70890 franga Zvicërane dhe 2770 Euro.

Të gjithë të pranishmit duartrokiten për këtë sukses dhe pati fjalë falenderimi e miradie nga foles të ndryshem.

Lidhur me mbikqyrjen dhe shpenzimet e mjeteve të mbledhura nga kurbetçarët lidhur me Memorialin Dr.Ibrahim Rugova, drejtuesi i mbledhjes njoftoj të pranishmit në mbledhje se Nënkëshilli ka përgatitur një Vendim për përfundimin e aksionit, detyratë dhe përgjegjësit e komisioneve të Nënkëshillit në të ardhmen, të cilin e lexoi anëtari i Nënkëshillit Qamil Çekaj me këtë përmbajtje në vijim:

Kryetari i par dhe historik i Kosovëes

Dr. Ibrahim Rugova

NËNKËSHILLI PËR ZVICËR PËR NGRITJEN E MEMORIALIT KUSHTUAR KRYETARIT TË PARË DHE HISTORIK TË KOSOVËS Dr. IBRAHIM RUGOVA

Me datën 2018-03-31në Zofingen të Zvicrës sipas organizimit dhe thirrjes së kryetarit të SHKH”Salih Çekaj” në Zvicër, zotëri Saim Tahiraj, me kërkesën dhe autorizimin e Këshillit për ngritjen e Memorialit Dr. Ibrahim Rugova në Malaj të Rugovës bashkia e Pejës në Kosovë, thirri veprimtarë nga Zvicëra dhe themeluan Nënkëshillin për Zvicër për të mbledhur mjete financiare në bazë vullnetare nga ata që do t’ i përgjegjen thirrjesë për të ndihmuar për ngritjen e Memorialit.

Në mbledhjen e parë të Nënkëshillit mbajtur në Zofingen më 2018-05-05 mes tjerash u vendos që më datën 2018-05-26 përfundon mbledhja e mjeteve financiare dhe çdo mbledhje nga kushdoqoft pas kësaj date është rreptsisht e ndaluar dhe nënkëshilli s’ mban kurrfarë përgjegjësie.

Në mbledhjen e datës 2018-05-26 mbajtur në Klubin Dardania në Zofingen Nënkëshilli mes tjerash llogariti shumën përfundimtare të mjeteve të mbledhura dhe mori këtë:

V E N D I M

AUTORIZON DHE NGARKON ME PËRGJEGJËSI ANËTARËT E NËNKËSHILLIT NË ZVICËER PËR PERDORIMIN DHE MBIKQYRJEN E MJETEVE NË KOSOVË

1.Tre anëtarët e Nënkëshillit: Ismet Shala, Bekë Osmanaj dhe Rasim Gashi, janë të autorizuar dhe përgjegjës për mbikqyrjen dhe përdorimin e mjeteve për ngritjen e Memorialit për Dr. Ibrahim Rugovën në Malaj të Rugovës.

2.Për çdo pagesë që bëhet për çfardo pune të kryer lidhur me Memorialin, që ka të bëjë me materialin e blerë të dëshmohet me Fletëpagesë dhe të tre anëtarët e autorizuar të hulumtojnë e vërtetojnë lartësinë e çmimeve në dy tri vende, pastaj të bëjnë pagesen ku përcaktohen.

3.Secili prej anëtarëve duhet të ken nga një kopje të Fletëdëshmive për çdo pagesë të bërë. Tërheqja e mjeteve nga banka bëhet me nenshkrimin e të tre anëtarëve.

4.Të gjitha Fletëdëshmitë për pagesatë e bëra nga tre anëtarët e autorizuar të Nënkëshillit: Ismet Shala, Bekë Osmanaj dhe Rasim Gashi duhet sjellur origjinaliet e dëshmive për pagesatë e bëra, tek arkëtari në Zvicër zotëri Lush Mulaj i autorizuar nga Nënkëshilli me datën 2018-05-26 të mbikqyrë dhe kontrolloj përdorimin e mjeteve të mbledhura bashkë me dy anëtarët e autorizuar për këtë çshtje, Qmil Çekaj dhe Saim Tahiraj.

Vendimi bëhet i plotëfuqishëm me nënshkrimin e të autorizuarëve në vijim me datën 2018-05-26

Nënshkrimet e përfaqësuesëve përgjegjës nga Nënkëshilli për Kosovë dhe Zvicër

Nr.

Emri dhe mbiemri

Nënshkrimi

Nr.

Emri dhe mbiemri

Nënshkrimi

1.

Ismet Shala

1.

Lush Mulaj

2.

Bekë Osmanaj

2.

Saim Tahiraj

3.

Rasim Gashi

3.

Qamil Qekaj

Të gjithë të pranishmit e miratuan Vendimin e sipërshënuar

Në vijim regjistri i 625 pjesëmarrësve dhe shuma e secilit aq sa ka dhënë mjete për ngritjen e Memorialit.

Lidhur me ndonjë gabim në regjistrin e emërave apo shumën e secilit të lajmërohet menjëhere për ta përmirsuar.

REGJISTRI I TË DHËNAVE PËR MJETET E GRUMBULLUARA NË ZVICËER PËR NGRITJEN E MEMORIALIT TË Dr.IBRAHIM RUGOVËS NË FSHATIN MALAJ TË RUGOVËES

Nr.

Emri dhe mbiemri

Shuma

Frs.

E

Nr.

Emri dhe mbiemri

Shuma

Frs.

E

1

Shoqata SALI ÇEKAJ

2000

Fr.

51

Xhevat Balaj

1200

Fr.

2

Nëndega LDK Wilisau

1000

**

52

Halit Zenelaj

100

**

3

Ali Zukaj

50

53

Fatmir Shala

100

4

Sali Zukaj

50

54

Fadil Kelmendi

50

5

Smajl Sadikaj

100

55

Jeton Rexhepi

30

6

Lush Mulaj

100

56

Nexhat Balaj

150

7

Kujtim Shala

100

57

Xhavit Zogaj

200

8

Kreshnik Shala

100

58

Maxhun Tahirukaj

100

9

Kushtrim Shala

100

59

Xhavit Mulaj

100

10

Daut Hakaj

200

60

Nezir Hulaj

50

Eu

11

Xhafer Racaj (Rejzen)

1000

61

Mehmedi Ramazan

100

12

AGA Rejzen

100

62

Januz Nivokazi

100

13

Enver Krrapi

100

63

Haxhi Kastrati

100

14

Rifat Nikqi

100

64

Beqir Albert Iberdemaj

100

15

Gani Ahmetaj

100

65

Nezir Alimausaj

100

16

Demush Januzaj

100

66

Miftar Kryeziu

100

17

Astrit Rrustemaj

100

67

Tahir Hasanaj

100

18

Artan Rrustemaj

100

68

Rexhep (S) Mulaj

100

19

Asmon Krasniqi

200

69

Kreshnik Mulaj

100

20

Ali Demaj

100

70

Izet (M) Mulaj

50

21

Fadil Sumaj

100

71

Bajram Mulaj

100

22

Xhavit Hasanramaj

100

72

Nezir Mulaj

100

23

Haxhi Shala

100

73

Halit Mulaj

100

24

Imer Shala

50

74

Fazli (B) Mulaj

50

25

Met Shala

100

75

Avdi (B) Mulaj

50

26

Jashar Shoshi

100

76

Mehmet (S) Mulaj

100

27

Ali Zeqiri

200

77

Enver (M) Mulaj

100

28

Sami Sadikaj

50

78

Sali (R) Mulaj

100

29

Dervish Kurtaj

150

79

Naim (Xh) Mulaj

50

30

Gani Osmanaj

100

80

Mustaf Shabani

50

Eu

31

Metë Balaj

100

81

Mustaf (H) Mulaj

100

32

Gazmend Idrizi

100

82

Qaush Zekaj

100

33

Halim Ajeti

100

83

Adem Hasanmetaj

100

34

Arsim Kuqi

100

84

Azdren Idrizaj

100

35

Berat Haxhaj

150

85

Shehat Zahiri

50

36

Faruk Ukhaxhaj

150

86

Isa Rexhaj

100

37

Riza Mehmedi

50

87

Sadik Gashi

200

38

Rasim Sadikaj

100

88

Arben Berisha

100

39

Idriz Mavraj

50

89

Zeqir Ukaj

200

40

Zhuj Mulaj

100

90

Arsim Mulaj

50

41

Valon Hakaj

500

91

Ali Shala

100

42

Ashim Sadriaj

100

92

Misin Gashi

100

43

Brahim Neziraj

100

93

Hamez Fejza

100

44

Sali Mulaj

100

94

Krist Bushaj

100

45

Vehbi Shala

100

95

Palush Bekaj

100

46

Osman Shala

100

96

Violeta (L) Bekaj

100

47

Mus Tahirukaj

100

97

Xhafer Balaj

100

Eu

48

Rentalux

200

98

Sokol Halili

100

Eu

49

Afrim Mehmedi

100

99

Demë Qetaj

500

Eu

50

Afrim Gashi

50

100

Selmanaj Muharrem (K)

100

Eu

1

Nr.

Emri dhe mbiemri

Shuma

Frs.

E

Nr.

Emri dhe mbiemri

Shuma

Frs.

E

101

Sami Tahiraj

200

Fr.

151

Mehmet Kurti

100

Fr.

102

Naim Dervishaj

100

**

152

Arben Geci

500

103

Amrush Avdimetaj

50

Eu

153

Zef Krasniqi

100

104

Burim Kamberi

50

154

Alban Gjibegji

50

105

Naim Budakova

50

155

Martin Nrecaj

100

106

Skënder Budakova

50

156

Argjend Ademi

100

107

Sylejman Kollçaku

100

Eu

157

Faruk Tolaj

100

108

Zymer Tahiraj

100

158

Gëzim Hadergjonaj

100

109

Saim Tahiraj

100

159

Shkelqim Ramosaj

50

110

Nexhmi Ademi

100

160

Daut Ramosaj

50

111

Sahit Berisha

100

161

Sadri Halitaj

20

112

Efaim Mehmeti

50

162

Vebi Gashi

20

113

Demush Mehmetaj

100

Eu

163

Besim Tupani

50

114

Islam Sadiki

100

164

Taulant Aliaj

20

115

Abas Fejzullahi

100

165

Bekim Aliaj

20

116

Christina Z. Fejzullahi

100

166

Nuhi Jashari

100

117

Ahmet Xhigoli

100

167

Shefket Sadriu

50

118

Nezir Loki

100

168

Skender Dullahi

50

119

Agim Gerbavci

500

169

Arben Rrustemi

100

120

Lorik Gerbavci

100

170

Burim Isufi

100

121

Bashkim Bala

50

171

Esat Gashi

50

122

Bujar Bajraktari

200

172

Gjevdet Haderxhonaj

50

123

Arsim Iseni

100

173

Korab Haderxhonaj

50

124

Naser Sadriu

100

174

Mahir Tolaj

100

125

Elez Haxhiu

100

175

Ismet Tolaj

100

126

Nazmi Berisha

50

176

Abedin Tolaj

50

127

Hamëz Morina

100

177

Minir K Lokaj

100

128

Artan Morina

100

178

Agron A Tolaj

100

129

Naim Asllani

50

179

Vezir Sylejmani

400

130

Haki Shala

50

180

Nezir Sylejmani

300

131

Haxhi Bajrami

50

181

Selman Sylejmani

300

132

Xhemajl Haxhiu

200

182

Xhevat Aliu

100

133

Afrim Tafaj

50

183

Shefki Ndreca

100

134

Hamdi Rrustemaj

100

184

Rexhë Shala

100

135

Fadil Çetaj

100

185

Osman Bytyqi

100

136

Besim Lokaj

200

186

Xhemail Sejdiu

100

137

Muharrem Shabani

100

187

Mehdi Perteshi

70

Eu

138

Sylejman Osmani

200

188

Shaban Morina

500

139

Vlora Osmani

100

189

Selim Halaj

100

140

Albert Pergjegjaj

200

190

Cat Morina

100

141

Gani Hulaj

200

191

Ramë Morina

100

142

Hajdar Krekaj

100

192

Mustaf Berisha

100

143

Ali Etëhemi

200

193

Jahë Loshi

50

144

Haxhi Selmani

200

194

Ali Dreshaj

100

145

Lush Deda

50

195

Zenel Mehmeti

20

146

Filip Bullakaj

200

196

Nazmi Mehmeti

50

147

Shemsedin Ahmetaj

100

197

Sadri Gaxherri

100

148

Fejzë Qunaj

50

198

Xhafer Sadrija

50

149

Valzon Krasniqi

50

199

Xhemë Osdautaj

100

150

Kreshnik Shabani

100

200

Arben Fetahu

20

2

Nr.

Emri dhe mbiemri

Shuma

Frs.

E

Nr.

Emri dhe mbiemri

Shuma

Frs.

E

201

Skender Osdautaj

100

251

Sali Sopi

300

202

Ajet Rambaja

10

252

Din Gashi

100

203

Burim Mushgaj

100

253

Sadri Gashi

50

204

Nezir Mehmetaj

50

254

Mahmut Gashi

100

205

Gashi Avdullah

50

255

Martin Krasniqi

200

206

Ragip Thaqi

200

256

Haxhi Alimusaj

400

207

Mergim Thaqi

50

257

Mustaf Shala

100

208

Binak Thaqi

50

258

Avni Balaj

100

209

Canë Samajlaj

100

259

Bashkim Alaj

50

210

Fatmir Ramabaja

20

260

Riza Tolaj

50

211

Naser Ramabaja

50

261

Skender Tolaj

100

212

Faik Bytyqi

20

262

Sefedin Fetahaj

150

213

Arsim Sofra

50

263

Muhamet Lekaj

150

214

Hysni Shabanaj

100

264

Nexhat Osmani

200

215

Salih Alimehaj

100

265

Esat Osmani

100

216

Demë Zukaj

50

266

Agustin Berisha

100

217

Basri Beslimi

50

267

Ramadan Thaqi

100

218

Dervish Tolaj

100

268

Vesel Vishaj

50

219

Bujar Memaj

50

269

Izmit Borova

50

220

Bujar Mulliqaj

20

270

Tush Krasniqi

50

221

Xhevat Thaçi

100

271

Gjon Memeti

50

222

Salih Sadikaj

200

272

Qamil Çekaj

200

223

Sahit Kuçi

50

273

Sefedin Vokshi

200

224

Ram Syla

20

274

Sallah Jonuzi

100

225

Egys Kuka

40

275

Ramadan Avdyli

100

226

Shefqet Nuradini

100

276

Fatmir Thaqi

100

227

Zaim Ramiqi

100

277

Bardhec Bibaj

100

228

Naser Salihu

60

278

Reshat Murati

50

Eu

229

Hasim Hoti

50

279

Florim Zeqa

50

Eu

230

Fidan Mulaj

50

280

Xhelal Vokshi

50

231

Mislim Mulliqaj

50

281

Skender Memishi

100

232

Sokol Shabanaj

100

282

Salajdin Emini

50

233

Zeqir Hasanaj

100

283

Bislim Hoxha

50

234

Driton Alimusaj

100

284

Bajrush Banulla

100

235

Nevruz Zymaj

50

285

Fahri Mahalla

100

236

Arbnor Hajdaraj

50

286

Xhemali Dina

10

237

Halil Shabanaj

100

287

Xhemë Ramaj

100

238

Petrit Shabanaj

150

288

Mustafë Imeri

100

239

Bashkim Nitaj

100

289

Jashar

50

240

Pal Komani

100

290

Muhamet Muriqi

50

241

Samail Tahiraj

100

291

Miftar Shala

50

242

Selami Huruglica

50

292

Haxhi Hajdari

100

243

Xun Çeta

20

293

Avdi Dreshaj

100

244

Sali Osmanaj

100

294

Haki Dreshaj

50

245

Riza Haxhiu

50

295

Gjevdet Dreshaj

50

246

Xhafer Miroci

50

296

Sami Hajdari

100

247

Mustaf Dushaj

100

297

Xhafer Tolaj

100

248

Musa Tahiraj

100

298

Halil Tolaj

100

249

Isa Halimi

100

299

Tahir Salauka

50

250

Mehmetali Shkodra

100

300

Nebi Bajrami

20

3

Nr.

Emri dhe mbiemri

Shuma

Frs.

E

Nr.

Emri dhe mbiemri

Shuma

Frs.

E

301

Sahit Hyseni

100

Fr.

351

Rexhep Hakaj

200

Eu

302

Feti Emini

50

352

Ramadan Hakaj

200

Eu

303

Carlo Llobello

20

353

Naser Hakaj

150

Fr

304

Nino Kataneze

20

354

Sefer Hakaj

150

**

305

Shaqir Gjocaj

50

355

Mursel Hakaj

100

Eu

306

Elez Hulaj

40

356

Sadri Knushi

100

Fr

307

Sali Tolaj

100

357

Zeqë Rexha

100

**

308

Mustafë Ramosaj

200

358

Ibush Buja

150

**

309

Hysen Hulaj

100

359

Ibrahim Tema

150

310

Qaush Hulaj

100

360

Mentor Hajrizaj

50

311

Luan Dabiqaj

100

361

Naim Hoxhaj

200

312

Skender Shehu

200

362

Zef Veseli

100

313

Karanfil Ahmeti

100

363

Rifat Gjocaj

100

314

Vëllezërit Junqaj

200

364

Florin Llugaliu

100

315

Bekë Dreshaj

100

365

Bafti Aziri

50

316

Ismet Ramosaj

100

366

Fatmir Jahiu

50

317

Shefqet Salhaj

100

367

Berat Fetaj

40

318

Xajë Tolaj

100

368

Bajram Rexhepi

30

319

Sherif Tolaj

50

369

Kristjan Laski

20

320

Fadil Tolaj

100

370

Kol Karricaj

20

321

Agim Kryeziu

100

371

Benard Pervorfi

20

322

Gjafer Morina

100

372

Mark Spaqi

20

323

Rasim Rexhaj

100

373

Ardit Sadikaj

20

324

Islam Avdimetaj

50

374

Tomë Karrica

20

325

Shaban Gjikokaj

100

375

Pjetër Karricaj

20

326

Adrian Gjikokaj

100

376

Petrit Nushi

20

327

Qazim Tolaj

100

377

Avni Aliu

20

328

Afrim Kadrijaj

100

378

Ragip Podvorica

30

329

Adem Osmani

100

379

Rrahim Dakaj

30

330

Jusuf Demaj

100

380

Naim Dakaj

50

331

Sabedin Bajrami

150

381

Saqip Sopa

10

332

Rexhep Karakushi

150

382

Hasan Kuçi

50

333

Nazim Morina

150

383

Ardian Sadiku

20

334

Isa Sahiti

150

384

Hajdin Çallaki

100

335

Enver Hasani

150

385

Shqipe Çallaki

100

336

Shefqet Krasniqi

150

386

Yllëz Çallaki

50

337

Sefë Berisha

150

387

Naser Gashi

50

338

Blerim Krasniqi

150

388

Liridon Kuqi

200

339

Naser Jelliqi

150

389

Sahit Idrizi

100

340

Rrahman Hakaj

200

390

Rrustem Hasani

100

341

Ukë Gashi

150

391

Afrim Kurtani

100

342

Gazmend Hakaj

150

392

Arif Ejupi

100

343

Hysen Bislimi

100

393

Nuredin Januzi

100

344

Xhavit Kastrati

150

394

Ismet Rexhaj

100

345

Pren Bashota

100

395

Gani Smajli

100

346

Tunë Keqa

50

396

Florian Xhigoli

50

347

Bilall Knushi

150

397

Adrian Xhigoli

50

348

Shyqri Jelliqi

100

398

David Karrica

50

349

Bajram Hakaj

500

Eu

399

Kadri Haliti

50

350

Osman Hakaj

300

Eu

400

Shenur Rexhepi

50

4

5

Nr.

Emri dhe mbiemri

Shuma

Frs.

E

Nr.

Emri dhe mbiemri

Shuma

Frs.

E

401

Refki Kryeziu

100

Fr.

441

Idriz Ismajli

100

Fr.

402

Haki Latifi

100

**

442

Ramadan Rashiti

100

403

Skender Berisha

100

443

Kamer Canolli

50

404

Ramiz Gashi

100

444

Haxhi Kelmendi

100

405

Ali Basha

100

445

Reik Mehmeti

100

406

Ramadan Gashi

100

446

Halim Selmani

100

407

Nazmi Ibrahimi

50

447

Hajdar Bletaj

100

408

Halit Latifi

100

448

Xhevat Zeqiraj

100

409

Islam Sejdaj

100

449

Ali Maloku

50

410

Afërdita Musaj

100

450

Skender Halili

20

411

Agim Sefa

100

451

Shqipe A. Rexhepi

50

412

Gani Ukshinaj

50

452

Kushtrim Hyseni

20

413

Ilir Avdullahaj

50

453

Përparim Rexhepi

50

414

Adem Berisha

50

454

Labinot Aliu

20

415

Tafë Osdautaj

100

455

Xhevdet Ademi

100

416

Haxhi Januzaj

50

456

Çun Gjergji Çuni

100

417

Asmon Lokaj

20

457

Ramadan Shala

100

418

Adem Sadria

100

458

Gjergj Nu Buzhala

100

419

Xhelal Rexhaj

200

459

Imer Gashi

200

420

Prekë Desku

400

460

Idriz Pergjegjaj

100

421

Besnik Lajqi

100

461

Muhamet Krasniqi

100

422

Avdyl Daci

100

462

Armend Pergjegjaj

50

423

Fatmir Nikqi

100

463

Muzli S. Lokaj

100

424

Idriz Rexhaj

100

464

Islam D. Tolaj

200

425

Isuf Iberdemaj

100

465

Lush Zeqiri

100

466

Mirash Ndrejaj

500

467

Bali Malushaj

50

SHENIME PLOTËSUESE

468

Mazllom Nimonaj

100

SECILI QË VËREN NDONJË GABIM NË SHKRIMIN E EMERAVE APO SHUMEN E MJETEVE TE LAJMËRON MENJËHERE PËR

469

Zeqir Malushaj

200

470

Faik Omaj

200

471

Durmish Rrahmonaj

100

PËRMIRËSIM.

472

Muharrem Ajrulli

100

473

Selami Ajrulli

100

474

Behxhet Gashi

100

475

Bajram Mehmeti

100

426

Lulzim Maliqi

100

476

Arben Hadergjonaj

100

427

Gazmend Mehmeti

100

477

Jeton Lokaj

100

428

Franë Lleshdedaj

100

478

Luz Baftia

100

429

Hasan Spahiu

50

479

Ali Gashi

50

430

Halil Elezaj

100

480

Sylejman Sadiku

100

431

Gani Muslijaj

50

481

Asani Avdi

100

432

Rexhep Dreshaj

100

482

Fadil Aliu

10

433

Agim Pepaj

100

483

Ismet Tahiraj

100

434

Astrit Shatri

100

484

Gjeladin Gashi

100

Eu

435

Hasan Morina

100

485

Avni Qerim Hoxha

100

436

Nëndega Cyrih

500

486

Fehmi Gagica

100

437

Enver Aliu

100

487

Salih Tafilaj

200

438

Nazmi Haziri

300

488

Ferik Tishuku

100

439

Mark Prenkaj

100

489

Ramush Gashi

100

440

Musli Fazliu

100

490

Enver Hulaj

100

Nr.

Emri dhe mbiemri

Shuma

Frs.

E

Nr.

Emri dhe mbiemri

Shuma

Frs.

E

491

Zeqir Fetaj

100

Fr.

540

Patriot Avdyli

100

Fr.

492

Demush Berisha

100

**

541

Alban Avdyli

100

493

Isuf Berisha

50

542

Përparim Avdyli

100

494

Samil Husaj

100

543

Isak Bajrami

100

544

Mehdi Hyseni

100

495

Shoqata e Gruas Shqiptare

500

545

Faton Zymeri

50

496

Sami Rugova

200

546

Ardita Zymeri

50

497

Xhevdet Qekaj

100

547

Gani Idrizi

100

498

Isa Maliqi

100

548

Vjollca Zymeri

200

499

Xhevat Kashatanjeva

100

549

Agim Zymeri

50

500

Luan Kashtanjeva

50

550

Driton Abdullahu

100

501

Faik Kashtanjeva

100

551

Arben Abdullahu

100

502

Afrim Kashtanjeva

100

552

Avdullah Avdullahu

100

503

Agron Tunprenqaj

100

553

Salih Avdullaju

200

504

LDK N. Olten

1000

554

Shefket Baftijari

200

505

Ismet Krasniqi

1000

555

Baki Baftijari

100

506

Xhabir Samjli

200

556

Butrint Demaj

50

507

Jusuf Hasani

210

557

Janis Canz

20

508

Shefqet Shahini

100

558

Egzon Zeqiri

50

509

Magjun Shala

500

559

Maliq Zeqiri

100

510

Genc Ramaj

200

560

Agim Zeqiri

100

511

Bislim Muçiçi

20

561

Vinicius Vaz

20

512

Ismail Krasniqi

100

562

Blerim Hasani

50

513

Hysen Shala

50

563

Xhevgjet Dullaj

50

514

Bedrush Kastrati

60

564

Sahide Dullaj Zeqiri

50

515

Hasan Avdyli

200

565

Bari Syla

100

516

Adem Pllana

200

566

Gzim Xhelili

100

517

Marjan Komani

100

567

Albrim Xhelili

100

518

Enver Xhelili

100

568

Emine Xhelili

50

519

Immer Kalludra

100

569

Jashar Dullaj

100

520

Milazim Hasani

100

570

Betim Gashi

50

521

Muharrem Kalludra

100

571

Agim Orlishta

50

522

Gani Orlishta

50

572

Gani Gutaj

50

523

Ismet Gjukaj

100

573

Adrian Fetaj

500

524

Avdyl Gjukaj

100

574

Sami Selca

100

525

Xhevdet Gjukaj

100

575

Xhevdet Imeraj

100

526

Zeqir Gjukaj

300

576

Ujkan Hasanramaj

500

527

Shaban Zymeri

200

577

Xhafer Mulaj

50

528

Rifat Demaj

310

578

Ragip Ahmetaj

100

529

Rexhep Shala

100

579

Xhevdet Zendeli

50

530

Ismail Rexhepi

50

580

Isuf Hasanramaj

50

531

Përparim Musliu

50

581

Milazim Morina

100

532

Muharrem Caka

200

592

Halit Racaj

50

533

Hetem Morina

100

583

Selmon Balaj

100

534

Haxhi Haziri

100

584

Nezir Neziri

100

535

Shyqeri Lushaku

100

585

Nimon Mushkolaj

100

536

Sefer Jaha

100

586

Ali Dervishaj

100

537

Sokol

100

587

Januz Tahirsylaj

100

538

Emin Shatrolli

100

588

Bekim Jahiu

100

539

Dugagjin Avdyli

100

589

Shkelzen Muriqi

100

6

Nr.

Emri dhe mbiemri

Shuma

Frs.

E

Nr.

Emri dhe mbiemri

Shuma

Frs.

E

590

Elmi Bllaca

100

Fr.

608

Fetah Ahmetaj

100

Fr.

591

Skender Krasniqi

100

**

609

Bedrush Morina

100

592

Dalip Krasniiqi

100

610

Sami Haliiti

100

593

Jahir Gallapeni

100

611

Forenc Maksuti

100

594

Ali Gashi

100

612

Shefqet Ibishi

100

595

Smail Tafili

100

613

Astrit Maloku

100

596

Atdhe Balaj

100

614

Lirije Balaj

100

597

Regjep Nekaj

50

615

Muhamet Loshi

100

598

Behar Lajqi

50

616

Mehdi Balaj

100

599

Fadil Shala

100

617

Imer Imeri

100

600

Shkelzen Spaqi

50

618

Ramiz Perteshi

50

601

Sokol Lleshaj

50

619

Ahmet Beka

100

602

Afrim Zmajlaj

100

620

Nikoll Komoni

100

603

Air Prishtina

1000

621

Time Shala

100

604

Nexhat Mulaj

500

622

Zekije Mulaj

100

605

Hysen Selmonaj

100

623

Xhelal Molliqaj

100

606

Afrim Sadrijaj

100

624

Xhemajl Molliqaj

100

607

Kolë Mark Ndrejaj

500

625

Syl Goçi

100

7

 


Pamje nga një pjesë e Nënkëshillit dhe veprimtarëve

 Shkrimi mund të lexohet edhe në formatin PDF

 

Comments

comments

-----